Ingen resning för kravalldömd

En 21-årig man som sitter i fängelse efter EU-kravallerna i Göteborg får inte resning i Högsta domstolen (HD). 21-åringen begärde resning sedan det framkommit att en polisman vittnat falskt mot honom i tidigare rättegångar.
Den 21-årige Nackabon är dömd för våldsamt upplopp till fängelse i två och ett halvt år. Domen blev densamma i både tingsrätt och hovrätt. Men i hovrätten förekom ett nytt vittne, en polis, som berättade om ett möte han varit på före EU-toppmötet. Enligt vad polismannen sa i hovrätten höll 21-åringen på detta möte, som hölls i kårhuset i Göteborg, ett agressivt tal med hot om våld mot poliser. Polisen själv åtalad Senare visade det sig att det existerade en videoupptagning av talet. Denna visade att polisens vittnesmål inte stämde. 21-åringen hade inte sagt det som polismannen hävdade. Polismannen är nu åtalad för mened. Otillräckliga skäl Men HD tycker inte att detta räcker som skäl för att ta upp 21-åringens fall till ny prövning. Polismannen är ju inte dömd för mened - och även om han skulle bli det så har hans uppgifter inte haft avgörande betydelse för domen mot 21-åringen, resonerar HD. Skillnaden mellan det polismannen hävdat att 21-åringen sagt, och det 21-åringen enligt videofilmen faktiskt sade, är inte så stor, enligt HD. HD tror inte att 21-åringen skulle kunna frikännas eller få en mildare påföljd. Därför beviljas han inte resning.
Kristina Hedberg, Göteborg