Nedkyld kropp klarar cancerbehandling bättre

Att kyla ner cancerpatienter kan bli framtidens melodi när tumörer ska behandlas. Det visar forskare vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg i studier som gjorts på möss.
Forskarna har kylt ner cancersjuka möss till låga kroppstemperaturer och sett att de nedkylda mössen får mindre biverkningar av cellgiftsbehandling samtidigt som medicineringen mot cancern fungerar mycket bättre. Mössen fick en medicin som påverkade kroppens temperaturreglering, så att kroppstemperaturen sjönk till 28 grader. Sedan fick de cellgift mot cancern, och resultaten av behandlingen var påtagligt bättre för möss som kylts ner. Om något år hoppas Ragnar Hultborn, som lett studien, kunna inleda försök på patienter. De ska då kylas ner på samma sätt som mössen - men bara till 32 grader. Patienterna kommer inte att känna sig kalla, men nedkylningen kommer att göra dem trötta. Källa:Dagens medicin