Ny mark för godsterminal

Planerna på en omlastningscentral för gods i Eskilstuna fortsätter.
Nu finns uppgifter om att den mark som tidigare varit aktuell för att bygga en containerterminal, vid företaget Tibnor, inte längre är aktuell. Istället diskuteras en etablering mittemot Scanlog i Brunnsta. Nästa vecka väntas TGOJ, kommunen och Banverket diskutera markfrågan och detaljprojekteringen för den planerade containerterminalen. Tanken är att lastbilar ska kunna hämta gods som kommer med järnvägen från Hallsberg och sedan köra ut godset till de företag som beställt det.