Diamant klarar gränsen mellan biologi och teknik

Material som passar för både biologi och teknik ställs det särskilt stora krav på. Och såna material behövs inom den växande biotekniken och genforskningen. Nu föreslås tunnskikt av diamant.
Materialet måste vara tåligt och återanvändbart, annars blir det för dyrt. Hittills har man laborerat med kisel, glas och guld, som inte är helt kemiskt stabila, men nu dyker tunnskikt av diamant upp som ett alternativ. Diamant förändras inte kemiskt, säger tekniske doktorn Fredrik Hök vid Chalmers tekniska högskola. Därför kan det återanvändas många gånger. I en framtid kan biochip med diamantbelag bli det mellanled som förmedlar information inte bara från enkla kemiska molekyler in i datorn utan också från mer komplicerade strukturer som proteiner och kanske levande organismer. Och framtiden ligger ganska nära - ett hett område är idag utifrån det mänskliga genomet bestämma de proteiner vi byggs upp av. Där kommer biochipen in som skarv mellan biologi och datormodell. Källa: Nature Materials