Ingen resning i HD för kravalldömd

En 21-åring som dömts till fängelse i två och ett halvt år för kravaller under EU-toppmötet i Göteborg, får inte resning i Högsta Domstolen.
En polis står numera åtalad för att ha vittnat falskt i rättegången mot 21-åringen - och det var bland annat därför 21-åringen ville få sin sak prövad på nytt. Högsta Domstolen avslår begäran, dels eftersom polismannen inte är dömd för mened, och dels eftersom hans uppgifter i vilket fall som helst inte haft någon avgörande betydelse för domen mot 21-åringen, anser HD.