”Sharia står över grundlagen”

Domen mot Amina Laval som hotas att stenas till döds har väckt en storm av protester både inom och utanför Nigerias gränser. Islamiseringen i norra Nigeria, det utökade bruket av sharia-lagar, har ökat spänningarna i landet på ett mycket oroande sätt. Kritiker hävdar att religionen används av politiker som har helt andra syften, rapporterar vår korrespondent.
Tusentals män strömmar till Sultan Bellos moské i centrala Kaduna. Det är dags för fredagsbön. Trafiken dränker böneutroparen. Småpojkar springer mellan bilarna och tvättar bilrutor mot några naira. Lagen måste ha sin gång Abdulkadir Orire är generalsekreterare för Jamàtu Nasril Islam, en paraplyorganisation för alla muslimer i Nigeria. – Om det bevisas att Amina Laval är skyldig så måste lagen ha sin gång, säger Abdulkadir Orire. Inte värre än dödsstraff Han har varit domare i sharia-domstolar i över 30 år och menar att vi i väst missförstått sharia. Han kan inte förstå varför västs kritik är så häftig. – I USA brukas ju dödsstraffet allt som oftast, påpekar han. Brott straffas enligt sharia nu Sharia har alltid brukats i de muslimska samhällena i Nigeria. Äktenskap, arv och annat som rör muslimers liv har reglerats av sharia. Det som är nytt är att brott nu straffas i enlighet med sharia-lagar, en praxis som den forna kolonialmakten länge förbjöd. Men sharias återintåg i norra Nigeria har i högsta grad både upprört och oroat landets kristna. Ökad polarisering mellan religionerna Polariseringen och misstron mellan muslimer och kristna har ofta tagit sig våldsamma uttryck. Den politiska spänningen mellan det i huvudsak muslimska norr och det kristna söder har stärkts. I tolv av Nigerias 36 delstater är sharia fullt ut nu lag. Straffet för stöld är att få en hand avhuggen, straffet för äktenskapsbrott är piskrapp eller i värsta fall att stenas till döds. – Om sharia strider mot landets grundlag så får vi ändra grundlagen, säger Abdulkadir Orire.
Marianne Kihlberg, Kaduna, Nigeria