Lyckade hjärtoperationer i Lund

Av de 300 barn som hjärtopererats vid Universitetssjukhuset i Lund det senaste året har alla överlevt. Normalt brukar omkring 5 procent av barnen som hjärtopereras inte klara sig.
Enligt barnkirurgen Sune Johansson vid Universitetssjukhuset i Lund kan en förklaring till resultatet vara vårdkedjan. - I Lund har en mycket väl fungerande vårdkedja. Kedjan är ju inte stakare än den svagaste länken och vi har väl inte svaga länkar.