Migrationsverket säger nej till plattformar

Migrationsverket har bestämt sig för att säga nej till att placera en bostadsplattform i Fårösund. De kommer inte heller att placera någon plattform någon annanstans i Sverige heller.
Den främsta anledningen till att migrationsverket avskriver planerna är ekonomisk. Bostadsplattformar skulle bli betydligt dyrare än andra elternativ, säger migrationsverkets planeringssekreterare Stefan Kungsmark. På Gotland fanns dessutom tekniska svårigheter och en flyktingpråm skulle även störa verksamheten för Gotlands varv.