Inga bostadsplattformar för flyktingar

Migrationsverket har bestämt sig för att inte placera bostadsplattformar för flyktingar i Fårösund, Uddevalla och Oskarshamn. Anledningen är enligt verket, att det blir för dyrt.
Migrationsverket måste få fram 2 000 nya platser före årsskiftet och räknar med att få fram hälften genom att utnyttja de bostäder som redan hyrs - och hälften i vandrarhem och stugbyar i Flen i Sörmland, Bodaviken i Östergötland, Karlsborg i Västergötland, Mäshult i Halland, Boliden i Västerbotten och Carlslund i Stockholms län.