Ulf Öhman kvar som landstingsdirektör

Landstingsstyrelsen har beslutat att förlänga Ulf Öhmans förordnande som landstingsdirektör till den 31 december 2003.
Öhmans tidigare förordnande sträckte sig till årets slut. Oppositionen i landstingsstyrelsen säger att de ser det som en tydlig signal att den tidigare beslutade strukturförändringen kommer att fullföljas och att avtalet med staten kommer att infrias.