Medicin mot depression dras in

Läkemedlet Nefadar, som används av 500 patienter i Sverige mot depression, dras in.
Orsaken är allvarliga biverkningar som ger skador på levern. Det skriver tidningen Dagens Medicin. Tio patienter har haft så allvarliga leverskador att de krävt sjukhusvård. En patient avled trots två levertransplantationer, skriver tidningen.