Förbjudna gifter vid sjön Bolmen

SKÅNE/SMÅLAND. Rester av numera förbjudna gifter har hittats vid ett nedlagt sågverk intill sjön Bolmen i Småland.
350.000 skåningar i tio kommuner får i dag sitt dricksvatten från Bolmen
Enligt länsstyrelsen i Kronobergs län har gifterna förmodligen inte påverkat dricksvattenkvalitén. Länsstyrelsen har vid en undersökning funnit höga halter av dioxiner och pentaklorfenol i både marken och grundvattnet.