Ingen ny gymnasieskola

Bland de stora investeringar som görs inom skolan i Eskilstuna nästa år är bland annat en ombyggnad av Rekarnegymnasiet och en förstudie om en ombyggnad av Årbyskolan.
Antalet elever i gymnasiet väntas öka kraftigt framöver, men istället för att bygga en ny gymnasieskola, bygger kommunen om och försöker hitta andra lokaler. 13 olika byggobjekt prioriteras och de investeringarna är värda drygt 49 miljoner kronor.