Långa köer vid tullen när nytt system körs in

Nästa år kan de som transporterar varor till Sverige från Norge slippa stanna vid tullkontoren. En uppgörelse om det väntas bli klar idag mellan svensk och norsk tull. Men till en början kommer det att ge omvänd effekt.
Det nya datoriserade transitsystem som tullen ska börja använda efter nyår är ännu inte fulllt utbyggt och det kommer tvärtemot intentionerna att innebära ännu längre lastbilsköer än dagens vid gränskontrollerna. Om en månad ska svenska tullen vara anslutet till det nya systemet NCTS som flera länder inom EU, samt några utanför redan använder, och då kan även företag och speditörer skicka in elektroniska transitdeklarationer med hjälp av datateknik. Men det kommer bli stora problem vid tullstationerna utefter den Svensk Norska gränsen med långa lastbilsköer, och först nu utbildas tullarna på det datoriserade transitsystemet.