”Rör inte rivningsbidragen!”

Migrationsminister Jan O Karlssons förslag att ta bort statens bidrag för att riva tomma hyreshus i landet är ett mycket dåligt förslag. Det säger Bengt Owe Birgersson som är vd för intresseorganisation Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO.
– Det är ett kortsiktigt förslag som inte tar hänsyn till kommunerna som behöver sanera sin ekonomi, säger Bent Owe Birgersson. Det är det statliga stödet som kommunerna får för att riva tomma bostäder som migrationsminister Jan O Karlsson vill ta bort. I Ekot igår framkom det att migrationsministern också diskuterat frågan med integrationsminister Mona Sahlin. Kommunerna måste få sanera – Ska kommunerna få ordning på vården, skolan och omsorgen, måste de få möjlighet att sanera sin ekonomi långsiktigt, anser Bengt Owe Birgersson. Det är kortsiktigt att låta flyktingar bo i de här kommunerna bara för att det finns tomma lägenheter, anser han. Det migrationsministern borde göra är att se till att det finns tillräckligt med bostäder där det finns jobb och möjligheter att komma in i det svenska samhället, anser Sveriges Allmännyttiga bostäders vd Bengt Owe Birgersson.
Anna Tibblin Hansson