Ny rättegång om Kubafången från Örebro

En ny rättegång har inletts i USA om de 600 Guantanamofångarnas rättigheter. En av fångarna är en Örebroare som suttit fången i nästan ett år. En appellationsdomstol i Washington har udner tisdagen lyssnat till de inledande argumenten från advokater för 16 av fångarna. De kräver samma rättigheter som fångar i USA.
I somras fastslog en lägre instans att de 600 fångarna från Afghanistankriget på Guantanamobasen, ett landområde som USA hyr från Kuba, inte har samma rättigheter som fångar i USA. Det är detta domstolsbeslut som nu gått till högre instans. Fångarna kan enligt domstolen inte göra anspråk på att behandlas som andra fångar eftersom de för det första inte hålls på amerikansk mark och för det andra inte är amerikaner. Sverige och andra länder som har medborgare i fångenskap på Guantanamo har skarpt kritiserat USA:s behandling av fångarna. De hålls isolerade på obestämd tid utan att få hjälp av jurister och utan kontakt med omvärlden. Vid den inledande förhandlingen ställde de tre domarna en rad skeptiska frågor till fångarnas advokater. Enligt fångarnas advokater skulle en omprövning av fångarnas ställning gälla alla 600 på basen, alltså även fången från Örebro. USA betecknar dem som stridande fiender. Men de tolv kuwaiter som gått till domstol säger att de var i Afghanistan på välgörenhetsuppdrag när de togs till fånga. De andra som gått till domstolen kommer från Storbritannien och Australien.