Småkom ratar förslag på reservpoliser

Förslaget om att ersätta poliser med ordningsvakter i glesbygd och mindre tätorter, får underkänt av landets hundra minsta kommuner. Det nationella nätverket Småkom anser att de så kallade reservpoliserna inte ger medborgarna tillräcklig trygghet.