Centern vädjar till kommunledning i Nyköping

Nu kommer fler reaktioner på att den socialdemokratiska kommunledningen i Nyköping vägrar bidra med saneringen av det miljögiftsförorenade industriområdet vid Sjösa såg.
Det är Svärta centeravdelning som vädjar till kommunledningen att ompröva vad man kallar för sin kategoriskt negativa inställning till att hjälpa till att sanera området. De undersökningar som är gjorda vid Sjösa såg visar bland annat på extremt höga halter arsenik samt allvarligt höga halter cancerframkallande dioxiner på området.