Bidrag till sanering av tjärtipp

Flens kommun får 75 miljoner kronor i bidrag från Naturvårdsverket för att sanera Tjärtippen och det gamla bruksområdet i Hälleforsnäs.
Bland annat ska den svårt förgiftade Tjärtippen täckas över för att förhindra läckage och en del gamla byggnader ska rivas. Saneringen beräknas påbörjas i vår.