Försenade utbetalningar från Försäkringskassan

Försäkringskassans utbetalningarna av ersättning för vård av sjukt barn är försenade. Det kan leda till att tusentals familjer i Skåne inte får sina pengar före jul.
Anledning till förseningarna är att belastningen på Försäkringskassan för tillfället är högre än vanligt. Det beror på att många barnfamiljer och pensionärer just nu måste ansöka om bostadsbidrag för att hinna få det till nästa år. Saknar resurser Överbelastningen har visserligen kunnat förutses men enligt Bengt Olle Andersson, försäkringschef för familjestödsområdet på Försäkringskassan i Skåne, har man inte fått de resurser man behöver för att klara av den. Övertid För att hinna med alla utbetalningar före jul får personalen jobba över och de drabbade kontoren lånar in personal från de mindre drabbade kontoren. Det löser en del av problemen men Bengt Olle Andersson kan inte lova att alla får sina pengar före jul. - Vi är mycket väl medvetna om att det har stor betydelse för många hushåll att få sina pengar innan jul, därför gör vi allt för att de ska få sina pengar. Men jag kan inte lova att alla får sina pengar till jul. Skicka in blanketten Bengt Olle Andersson tycker inte att man ska ringa till sin försäkringskassa för att kontrollera om man kommer att få sina pengar eller inte, för det ökar belastningen ännu mer. Däremot uppmanar han föräldrar som är hemma med sjukt barn att fylla i blanketten noga för att slippa att komplettera den i efterhand, och att skicka in den så fort som möjligt.