Staten ska betala - inte kommunerna

Staten måste stå för huvuddelen av vad det kostar att sanera de områden i länet som är mest förorenade. Det anser landshövdingen Lorenz Andersson.
Han säger att han har förståelse för att kommunerna har svårt att ta kostnaden för att ta hand om de förorenade områden, som nu undersökts av länsstyrelsen. Mest förorenade områden har visat sig vara befintliga eller nedlagda gruvor. Förutom staten kan landshövdingen tänka sig att en del av företagen är med och betalar. Vilket för övrigt redan sker när det till exempel gäller Boliden och Rönnskärsverken.