Höjning av sjukpremier att vänta

Försäkringsbolaget Länets höjer premierna på sina sjukförsäkringar.
Höjningen drabbar kvinnor hårdast, eftersom de oftare är sjuka än män. För en 40-årig kvinna innebär det att försäkringskostnaden ökar med 75 procent. Orsaken till att Länsförsäkringar höjer sina premier är att sjukskrivningarna i Sverige fortsätter att öka.