Lättare passera gräns

Ett nytt avtal mellan Sverige, Ryssland och Finland ska underlätta de nu mycket besvärliga passagerna över den ryska gränsen.
Företag som är kvalitetsgranskade och godkända på förhand ska få möjlighet att klarera sitt gods elektroniskt så de slipper de ibland dygnslånga köerna vid ryska gränsen. Det nya systemet ska tas i bruk i begränsad omfattning i maj nästa år. Också Sverige och Norge förhandlar om att förenkla transporterna mellan sina länder.