Bra betyg för näringslivskontor

Näringslivskontoret i Åre får bra kritik av företagarna i kommunen. Det allmänna omdömet hamnar på en 4 av en 5 gradig skala.
Men företagarna anser att näringslivskontoret kan brista i kontakten med företagen ute i bygden och att reglerna kring bidrag måste göras tydligare.