Asbestskador minskar

Forskare vid Karolinska Institutet i Solna har börjat se positiva effekter av det förbud mot användande av asbest som infördes 1976.
Antalet nya fall av lungsäckscancer, den cancerform som framför allt orsakas av asbest, har börjat minska, visar en ny studie, rapporterar SR Stockholm. I Sverige är infördes ett förbud mot asbest, som bland annat används i byggnadsmaterial, tidigt. I många andra länder har användningen av asbest fortsatt i viss omfattning till 1990-talet.