Bioenergianläggning i Bastuträsk får bidrag

Länstyrelsen ger 11,2 miljoner kronor i bidrag till företaget Norsjö Bioenergi AB. Företaget vill bygga en anläggning för pelletstillverkning i Bastuträsk.
Det skulle betyda nio arbetstillfällen till att börja med. Länstyrelsen ger sitt bidrag om Norsjö Bioenergi AB får igenom ett planerat avtal med Skellefteå Kraft som betyder att Skellefteå Kraft bidrar med all råvara och köper den färdiga produkten.