EU vill skärpa krav på sjötransporter

EU-kommissionen presenterade på tisdagen en rad åtgärder för att höja säkerheten vid farliga sjötransporter. Åtgärderna har pressats fram efter den senaste allvarliga olyckan med fartyget Prestige som vållat svåra skador i Spanien.
Oljetransporter med fartyg med bara ett skrov bör förbjudas inom EU-vatten, enligt EU-kommissionens förslag. Det är oacceptabelt att oljetransporter som är fallet idag genomförs med gamla fartyg som är nära skrotning, heter det vidare. Saneringsansvar Ett annat förslag är att de som orsakat stora skador på ett helt annat sätt än idag måste börja stå för kostnaderna vid sanering. Det gäller inte minst när skador uppstår på grund av fel från bestättningens sida. Kaptenens ansvar skärps Likaså vill kommissionen att möjligheterna att kräva böter ökar vid försumlighet. Kaptenen bör får ett större ansvar, det gäller inte minst en utökning av den plikt som finns idag att rapportera om brister som finns på ett fartyg. Krav på klassingssällskapen De klassningssällskap som godkänner fartyg får ökade krav. Kommissionen hotar också med att börja dra in tillstånd till klassningssällskap som inte är tillräckligt noggranna. Det har enligt kommissionen hänt att klassningssällskap släppt fram fartyg som inte hållit måttet. Tas upp i Köpenhamn EU-kommissionen är angelägen att visa att frågan om sjösäkerhet får högsta prioritet. Därför föreslås också att ämnet kommer upp på EU-toppmötet i Köpenhamn om en dryg vecka. Willy Silberstein, Bryssel