Klartecken för kameraövervakning på Konstmuseet

Konstmuseet i Göteborg får ha övervakningskameror även på dagtid.
Länsrätten går i sin dom på samma linje som länsstyrelsen. Justitiekanslern hade överklagat domen eftersom kameror på dagtid ansågs kränka integriteten. JK tycker att under besökstid skulle kameraövervakningen bara gå i gång om överfallslarmet har utlösts. Han anser att många besökare skulle kunna känna obehag över att övervakas av kameror på en plats som är avsedd för rekreation.