EU-insats mot terrorism

EU planerar en rad akuta insatser mot terrorism, efter förra veckan attentat i USA.
Ett av förslagen är att bygga ut polissamarbetet inom Europol, och att använda sig mer av det gemensamma datoriserade efterlysningssystem som Schengenländerna har. Det kan också bli möjligt för bankerna att spåra pengar från bland annat narkotikaförsäljning. Under torsdagen ska förslagen diskuteras av EU:s justitieministrar.