Hur går du?

Genom att studera äldre människors sätt att gå kan man förutse uppkomsten av demens. Denna metod skulle alltså kunna användas som en sorts diagnostik för att upptäcka människor som riskerar att drabbas av sjukdomen.
Forskare vid Albert Einstein College of Medicine i New York har studerat sambanden mellan totalt sju olika avvikande gångmönster och vaskulär demens - en mycket vanlig demensform som beror på hjärnskador till följd av otillräcklig tillförsel av syre eller blod. Det tydligaste exemplet är så kallad hemiparetisk gång - när patienten svänger utåt med benen i halvcirklar. Det här gångmönstret är enligt studien förknippat med en hela tretton gånger större risk att utveckla demens, än för personer med normal gång. Intervjuad: Bengt Winblad, professor i geriatrik vid Huddinge universitetssjukhus. Källa: New England Journal of Medicine