LLT inför nytt trafikinformationsssystem

Snart kan du via din mobiltelefon få veta om bussen du står och väntar på kommer i tid. Det är Luleå Lokaltrafik som just nu håller på att testa ett nytt digitalt trafikinformationssystem.
Alla bussar har försetts med GPS, som kan förklaras som ett signalsystem som visar vart bussen befinner sig. Med hjälp av GPS kan sen trafikledningen på LLT till exempel se om det behövs sättas in extrabussar. Resenärerna kommer att märka det nya systemet genom att monitorer sätts upp på flera platser i Luleå. På hållplatser vid Storheden, i Stadsö centrum, Hertsö centrum, Mjölkuddens centrum, Örnäsets centrum och Porsö centrum kommer det att finnas skyltar med information. Men även vid vårdcentralen på Örnäset och på Luleå tekniska universitet. Där, och på 14 bildskärmar som sätts upp runtom i Luleå kan resenärerna se precis var deras buss är och hur länge det dröjer innan den går från deras hållplats. Mer hade LLT inte råd med i det här skedet, kostnaden är hittills drygt 8 miljoner kronor, men ambitionen är att fortsätta utbyggnaden till samtliga 400 hållplatser. Det är på grund av ett regeringsbeslut om att lokaltrafiken i Sverige ska handikappanpassas före år 2010 som LLT nu börjar testa det nya systemet.