Vadstena centraliserar politiken

Vadstena kommun ska minska antalet ledamöter i både kommunstyrelsen och i flera nämnder.
Orsaken är att många politiker har fler än tio uppdrag i kommunen och kommunledningen vill minska deras arbetsbörda genom att göra nämnderna mindre. Dessutom ska man slå ihop fyra nämnder till två. Bland annat ska nuvarande miljö- och hälsoskyddsnämnden gå ihop med byggnadsnämnden, något som kritiseras även i de socialdemokratiska leden i Vadstena.