Uppvaktning om torskfisket

Sydkustfiskarna förbereder, tillsammans med Karlskrona och Sölvesborgs kommuner, en uppvaktning om torskfiskestoppet hos näringsminister Leif Pagrotsky.
Uppvaktningen är ett led i den lobbykampanj som fiskarnas organisatioin driver mot ett eventuellt stopp för torskfisket i Östersjön nästa år. Vid uppvaktningen kommer man att presentera en skrivelse som visar på de följer för sysselsättningen som ett torskfiskestopp skulle innebära. Datum för uppvaktningen av näringsministern är ännu inte klart.