Fem vindkraftverk utanför Blekinges kust

Vattenfall vill bygga fem stora vindkraftverk nio kilometer utanför kusten öster om Brömsebro.
Enligt ansökan till Miljödomstolen i Växjö finns området med i Karlskrona kommuns översiktsplan. Läget har valts med hänsyn till försvarsmaktens intressen och enkätsvar från kustbefolkningen. De fem vindkraftverken får enligt ansökan en sammanlagd effekt om 17,5 megawatt.