Primärvården omorganiseras

Det ska bli bättre ordning inom Landstingets primärvård. Sedan december förra året pågår en omorganisation av Landstinget i Sörmland.
Just nu sneglar man på andra landsting för att hitta en modell som ska ersätta den tidigare. En förutsättning är att samma uppdrag och ersättning ska ges oavsett om vården drivs privat eller offentligt. Det säger Rigmor Breidemalm, socialdemokratiskt landstingsråd till Sveriges Radio Sörmland. Man utreder också möjligheten att varje vårdenhet ska rå om egen penningpåse att fördela beroende på vilket vårdbehov patienterna har. Målet att var och en ska ha rätt till en Familjeläkare är svårare att uppnå så länge den stora bristen på allmänläkare består. I januari 2002 beräknar man att det nya systemet ska vara i bruk.