Kuriren slopar finska sidor

Sverigefinska Riksförbundet protesterar mot att Eskilstuna-Kuriren ska lägga ned de finska sidorna i tidningen efter 40 år.
Förbundet vädjar till tidningens chefredaktör PeO Wärring att inte lägga ned de finska spalterna och menar att de betyder mycket för de finskspråkiga befolkningen i Eskilstuna och att en nedläggning är ett steg tillbaka i en tid då mångfalden bland annat genom den nationella minoritetspolitiken står i centrum. I brevet till Kuriren skriver förbundet att tidningen på ett ypperigt sätt arbetat i andan av den Europeiska minoritetspolitiken genom att erbjuda den finskspråkiga befolkningen i regionen möjlighet till information och debatt på deras modersmål. Men enligt chefredaktören PeO Wärring har de finska spalterna spelat ut sin roll.