3G-master fall för barnombudsman

Folkviljans Rune Lanestrand vill att barnombudsmannen granskar Vänersborgs kommun och dess riktlinjer fär 3G-master.
Rune Lanestrand skriver till barnombudsmannen efter att byggnadsnämnden tagit bort formuleringarna att " särskild hänsyn bör tas till barn och elöverkänsliga" och att "antenn inte får placeras nära platser där barn långvarigt vistas." Det går tvärs emot FN:s barn konvention , där det sägs att barns bästa alltid ska komma i främsta rummet, påpekar Rune Lanestrand