Inga kolonilotter vid Gustafsvik

Tekniska nämndens beslut att säga upp kolonilottsavtalen vid Gustafsvik norr om Visby står fast.
Kammarrätten avslår ett överklagande från en av kolonilottsägarna, som menar att tekniska nämndens beslut inte tillkännagivits på ett korrekt sätt. Men Kammarrätten håller inte med, och beslutet om att säga upp kolonilottsavtalen står därmed fast. På området har Kommunstyrelsen tagit beslut om att det ska byggas radhus i två plan.