Ja till kameraövervakat museum

Göteborgs konstmuseum får övervakas med kameror även under dagtid. Det står klart sedan länsrätten i Vänersborg avslog ett överklagande från Justitiekanslern, som ansåg att många besökare skulle kunna känna obehag över att kameraövervakas på en plats som är avsedd för rekreation.
Länsrätten skriver i sin dom att det i större utsträckning än tidigare bör vara möjligt att tillåta övervakning av restauranger, hotell och museer. Bilderna från Göteborgs konstmuseum kommer att lagras digitalt i hårddisk under en vecka, och bara larmoperatören och den säkerhetsansvarige ska ha tillgång till bilderna.