Böter på 100 000 kronor - om dan !

Regeringen har bestämt att ett vindkraftverk vid Bols i Havdhem skall rivas eller tas bort före den 10:e december i år, alltså inom en vecka.
De boende i området hotar dessutom ägaren med böter på 100 000 kronor per dag om inte vindkraftverket rivs i tid. De boende anser att verket utgör en sanitär olägenhet och andra så kallade ingrepp i boendemiljön. Summan - alltså 100 000 kronor om dan - anses utgöra skadestånd för samtliga berörda parter.