Läkemedel dras in på grund av biverkningar

Det antideprissiva läkemedlet Nefadar dras in på grund av allvarliga biverkningar. I Västernorrland är det en person i Härnösand som fått biverkningar i leverna av medicinen. Totalt i landet har 23 rapporter om biverkningar kommit in till läkemedelsverket och en patient har avlidit av läkemedlet Nefadar.