18 tjänster i köken kan försvinna

Personalen på köken vid äldreboendena runt om på Gotland oroas över framtiden. Gotlands kommun håller på att se över organisationen och 18 tjänster väntas försvinna från de 10 köken. Minskningen beror på att köken inte behövs i samma utsträckning som tidigare, eftersom en del av maten numera köps från Samhall i Sala.