Bergdalskolan anmäld till Skolverket

Skolverket har fått två anmälningar som rör Bergdalskolan i Borås.
Anmälaren har till Skolverket uttryckt oro för att lärare haft en främlingsfientlig hållning gentemot elever och misstanke om att personal varit involverad i droghandel. Bergdalskolan uppmärksammade anmälningarna i augusti i år och har kontaktat individ och familjeomsorgsenheten i Borås för att undersöka saken. Men Skolverket konstaterar att kommunen redan utrett anklagelserna och att dessa saknar grund. Skolverket har därför lagt ner utredningen.