Kommuner kritiseras för minskat socialt arbete

Det har blivit allt vanligare att kommunerna låter frivilligorganisationer som kyrkor och nykterhetsorganisationer sköta socialt arbete, som är kommunens ansvar. Det visar en undersökning som socialstyrelsen har genomfört.
Socialstyrelsen har också frågat vad de som får hjälp av frivilligorganisationer tycker om frivilligorganisationernas arbete. Bemötandet beskrivs som mer medmänskligt, med engagemang som tillför vården en personlig dimension, enligt socialstyrelsens rapport. Tomas Stendal är biträdande föreståndare på RIA i Gävle, som hjälper missbrukare. Han gillar inte utvecklingen att kommunerna mer och mer lämpar över ansvaret på frivilligorganisationer. Enligt honom så måste ansvaret ligga hos kommunerna så att människor får den hjälp de behöver.