Dalaklubbar saknar handlingsplan mot trakasserier

Dalarnas idrottsklubbar saknar konkreta handlingsplaner för hur man ska arbeta mot sexuella trakasserier. Detta trots att en undersökningf rån SIFO visar att 12% av kvinnorna och 2% av männen i Sverige någon gång drabbats av trakasserier.
"Inom idrotten ska ingen behöva känna sig kränkt, trakasserad, diskriminerad eller känna obehag på grund av könstillhörighet eller sexuell läggning". Så står det i den nya plan som Riksidrottsförbundet antagit. Men på föreningsnivå är det villrådigt i hur man ska hantera frågan, och ingen av dom sju större klubbar Dalanytt har varit i kontakt med (bland annat IK Brage, Falu BS, Falu IK och Mora hockey) har någon konkret handlingsplan eller policy utarbetad. - Vi skulle nog vara ganska så ställda om det hände något såndant här i vår klubb. Men eftersom det är ganska så aktuellt just nu får vi nog fundera på om vi inte ska diskutera det här till och med på styrelsenivå. Den här frågan har hög dignitet och vi måste ta det här på allvar, säger Bo Persson, IK Brages klubbdirektör. - Många gånger tror jag att man hat inte ställts inför problemet tidigare, utan det blir en överraskning, säger Bertil Eek, kombinerad kansli- och utbildningschef på Dalarnas Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Ävden Dalarnas idrottsförbund har antagit Riksidrottsförbudets policy, och den finns nu på förbundets hemsida. - Där kan de föreningar som önskar se vad policyn säger, och där finns också en handlingsplan för hur man agerar i de här frågorna, säger Bertil Eek.