Vetenskapsradions Länktips

- en sajt där man med hjälp av ett gratisprogram och en databas med satellitbilder kan zooma in på städer, hus, bilar och båtar i hela världen.

- en atlas över alla protein som finns i vår kropp.

- ett kostnadsfritt uppslagsverk, uppbyggt och granskat av nätanvändare.

Vetenskaplig media:

 - den engelska radions vetenskapsmagasin.

 - en av världens mest prestigefyllda vetenskapliga tidskrifter (från USA), där framstående forskare publicerar sina resultat i form av vetenskapliga artiklar. Artiklarna bedöms av andra forskare innan de publiceras. En publicering i Science innebär en stor framgång för forskaren (eller forskargruppen - team är vanligast). Delar av Science har också karaktären av allmän vetenskapsbevakning. Spörsmål av vetenskapspolitisk karaktär avhandlas i ledaren.

 - engelsk populärvetenskaplig tidskrift med utgivning en gång i veckan. Här publiceras inte vetenskapliga originalartiklar, men tidskriften har stor trovärdighet trots en långt gången popularisering. Här finner man många nya vetenskapliga nyheter i notisform.

 - en amerikansk, månatlig motsvarighet till New Scientist, alltså en populärvetenskaplig tidskrift, som mestadels består av intresseväckande artiklar i olika ämnen.

 - en av västvärldens mest kända vetenskapliga tidskrifter där naturvetenskapliga rön publiceras. Nyheter inom astronomi och fysik brukar dyka upp här. Lika prestigfylld som Science, delvis lika svårläst för lekmannen. Men Nature har precis som Science en rad mindre artiklar som beskriver forskningspolitik och forskningsläget på olika områden, artiklar som är mer begripliga för den oinsatte.

- en nättidning som bevakar vetenskapliga händelser som i första hand är intressant för utvecklingsländer.