Bra betyg för EU projekt

Under tre år har nästan 300 projekt genomförts i Jämtland Härjedalen med stöd av landsbygdsutveklingsprogrammet inom EU. Vilket i pengar motsvarar 39 miljoner kronor.
En tiondel av projekten har utvärderats av revisions bolaget, KPMG, och resultatet visar att de flesta projekt har kunnat uppfylla de mål de satt upp vid starten. - Det beror främst på att att projekten formulerats och drivits lokalt säger Bo Basun, vid KPMG som har gjort utredningen. Även kommunerna i länet får gott betyg för handläggning och stöttning av projekten.