Gemensam lokal borgar för bättre samarbete

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen flyttar in i kommunhuset i Skinnskatteberg. Förändringen innebär bland annat att kommunen är garanterad den statliga verksamheten även i framtiden och att servicen ökar genom förlängt öppenhållande.
Huvudkontoret för de båda statliga verksamheterna Arbetsförmedlingen och Försäkringsklassan i de tre Bergslagskommunerna ligger i Fagersta. I Norberg har man minskat öppethållandet under protester från kommunledningen. Och i Skinnskatteberg blev verksamheten alltmer ansträngd i takt med att personalen minskades. I dag är man tillsammans tre personer inom de båda verksamheterna i gemensamma lokaler granne med vårdcentralen. Men med så få anställda är verksamheten känslig för plötsliga förändringar i form av sjukdom eller kurser. Förhandlingar med Skinnskattebergs kommun har pågått en tid och nu börjar man närma sig en lösning som passar alla tre. Efter sommaren kommer Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan troligen att flytta in i kommunhuset och får gemensam entré med kommunen. Besökare ska hjälpas tillrätta i en ny reception av en nyanställd receptionist som är specialiserad både på Arbetsförmedlingen och Försäkringskassans verksamheter. Vid sidan finns dessutom Skinnskattebergs kommuns telefonist som kan allt om kommunen. Meningen är att vardagsfrågor skall klaras av i receptionen medan svårare fall lämnas över till personal inom de båda verksamheterna. Servicen blir bättre, det är alla överens om. Såväl kommunen som Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan kommer att ha gemensamt öppethållande och det nu aktuella samarbetet garanterar också fortsatt verksamhet för kassan och förmedlingen i Skinnskatteberg.