Mångfaldspris till arbetsförmedlare

Arbetsförmedlingen i Uppsala har i dag fått ta emot ett pris för sitt goda arbete för mångfald i arbetslivet.
Det är nätverket Framtidsskapet som delar ut priset, och i motiveringen nämns det stora intresse och engagemang för mångfaldsfrågor som man funnit bland personalen på Arbetsförmedlingen i Uppsala.