Banksparande vanligast i Uppsala län

Invånarna i Uppsala län sparar gärna sina pengar på banken. Enligt en undersökning som Länsförsäkringar gjort, så sparar tre av fyra länsinvånare på banken. Det är den högsta siffran bland alla Sveriges län.